Service

Mediteam Shop

Mediteam Shop tukisukat

TT-Fysio Oy och Mediteam har tecknat ett samarbetsavtal. Via oss får ni bl.a. medicinska vårdstrumpor och stödstrumpor för arbete, resor eller graviditet. Genom att boka en tid hos oss hjälper vår professionella och kunniga personal dig att hitta en lämplig produkt. Produkten kan sedan hämtas från oss varpå vi ännu säkerställer att produkten passar samt instruerar kunden i  användningen av produkten eller så levereras produkten till kundens hemadress. Tyvärr kan vi inte hålla direktförsäljning av alla produkter och modeller.

Mediteam Shop >